Naar overzicht
Afbeelding
Smart photonic sleeve

INNOVATIEPROJECT

Sensing360 is een jonge onderneming die geavanceerde sensor-oplossingen voor roterende systemen ontwikkelt op basis van glasvezel. Sentea is een jonge onderneming die geavanceerde chiptechnologie heeft ontwikkeld voor verwerking van optische informatie via glasvezel sensoren. Sensing360 en Sentea willen binnen dit project hun krachten bundelen om een gecombineerde toepassing van hun beide technologieën te demonstreren voor gebruik in zware industriële roterende applicaties. Hierbij kan gedacht worden aan windturbines, aandrijfsystemen in de scheepvaart en grote hijs- en lift installaties.

Slimme fotonische strip

In een zogenaamde ‘Smart Photonic Sleeve’ wordt de glasvezel gebaseerde sensor-oplossing van Sensing360 gekoppeld aan de module van Sentea voor geavanceerde verwerking van de optische signalen. Dit geeft de mogelijkheid om in roterende systemen met kogel-rol of glijlagers een grotere diversiteit aan technische parameters te meten en te bepalen dan voorheen. Daar waar vandaag de dag met bestaande sensor-technologieën voornamelijk temperatuur, motorvermogen en vibraties gemeten kunnen worden, biedt de ‘Smart Photonic Sleeve’ de mogelijkheid om, naast temperatuur en vibraties, ook real-time kracht-overdracht, krachten- spreiding en moment in lagers, assen en versnellingsbakken te meten.

Efficiënter onderhoud op afstand

Glasvezel heeft als bijkomend voordeel dat het geen last heeft van elektromagnetische interferentie, storingsvrij toegepast kan worden in een corrosief klimaat en explosie-veilig is. De fysieke kenmerken van glasvezel maken integratie in compacte vormfactor en meten over lange afstanden mogelijk.
Met geavanceerde krachtmeting kan de werking van een roterend aandrijfsysteem beter en continue bewaakt worden waardoor afwijkingen en/of slijtage in een vroegtijdig stadium gesignaleerd kunnen worden. Dit biedt vervolgens de mogelijkheid om preventief onderhoud efficiënter te plannen en storingen te voorkomen, wat zorgt voor een grote beschikbaarheid van het systeem. Daarnaast kan kracht gebruikt worden om ontwerpen te verbeteren wat zorgt voor een grotere betrouwbaarheid en als laatste is kracht een belangrijke parameter om systemen efficienter in alle omstandigheden te laten opereren, wat uit eindelijk zorgt voor lagere productie kosten

Demonstratie

Het gecombineerde innovatieproject van Sensing360 en Sentea heeft als doel om toepasbaarheid van de sensortechnologie en optische signaalverwerking voor industriële applicaties aan te tonen door middel van een tweetal demonstraties, als basis voor de verdere ontwikkeling van een commerciële oplossing voor een specifieke klant.

Meer info: en https://sensing360.com/ en http://www.senteatech.com/

Subsidiebedrag € 135.000
Provincies
Noord-Brabant
Oost-Vlaanderen
Projectpartners
Sensing360
Sentea

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?