Naar overzicht
Afbeelding
Ziekenhuisbed

INNOVATIEPROJECT

Om alle taken in een ziekenhuis te stroomlijnen, zowel qua logistiek als patiëntenzorg, bundelen twee softwarebouwers uit Vlaanderen en Nederland hun expertises. In de pijplijn: een applicatie die komaf maakt met overbodige verplaatsingen, nodeloze telefoontjes en onvoorziene wachttijden. Maak kennis met het ziekenhuis 2.0.

Een ziekenhuis is een toonbeeld van bedrijvigheid. Patiënten worden opgenomen en ontslagen, artsen lopen af en aan, verpleegkundigen houden een vinger aan de pols, maaltijden worden bereid en afgeruimd. Al die activiteiten en werknemers hebben een eigen agenda, vaak zonder dat zorgverleners en assistentiepersoneel daarover met elkaar in contact staan. Niet alle pionnetjes en to-do’s worden op een slimme manier op elkaar afgestemd. Dat zorgt in een ziekenhuis al eens voor botsende taken of ergernissen. Via de nieuwe softwareapplicatie Care Logix Solution, die ontwikkeld wordt binnen het CrossRoads2-project, komt daar eind 2018 verandering in.

Twee expertises

De app wordt ontwikkeld door het Belgische Mobitrace en het Nederlandse dir/Active. Mobitrace bracht recent een app uit voor zorgprofessionals, waarmee dagelijkse taken zoals bloedafname, medicatietoediening en patiëntenobservaties, gesynchroniseerd worden in hun werkagenda en in het elektronische medische dossier van de patiënt. dir/Active ontwikkelde dan weer een app waarmee het de logistieke stromen in een ziekenhuis op een slimme manier aanstuurt: patiëntenvervoer, zorgondersteuning, schoonmaak, logistiek, beveiliging, et cetera.

Slimme samenwerking

De krachtbron van de app Care Logix Solution wordt een centraal softwarepakket dat automatisch zorgt voor de interactie tussen verschillende beroepsgroepen binnen het ziekenhuis. Hierbij worden de medewerkers via een smartphone aangestuurd. Tijdens de projectperiode van CrossRoads2 zullen Mobitrace en dir/Active in samenwerking met verschillende ziekenhuizen bekijken welke parameters nuttig zijn in de nieuwe app. Een betere kwaliteit en efficiëntie staat voorop. Daarvoor is samenwerking belangrijk: zorgen dat logistieke taken en zorgtaken juist op elkaar worden afgestemd. Zo ondersteunen medewerkers, van beveiliging en schoonmaak, elkaar. Wanneer een verpleegkundige bijvoorbeeld medicijnen aan een patiënt toedient, is dit zichtbaar in de app en worden andere taken voor deze patiënt uitgesteld. Dit voorkomt dat een medewerker logistiek onnodig op en neer loopt voor een patiënt die niet beschikbaar is.

Door de interne communicatie automatisch aan te sturen, verwachten de makers dat het personeel alvast minder op elkaar moet wachten. Dit zorgt voor minder frustratie én kostenbesparing. Twee resultaten waar Mobitrace en dir/Active veel waarde aan hechten.

Meer info: www.mobitrace.eu, www.itransport.eu

Subsidiebedrag € 100.000
Provincies
Noord-Brabant
Limburg (BE)
Projectpartners
Dir Active
Mobitrace

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?