Naar overzicht
Afbeelding
Proefbuizen

INNOVATIEPROJECT

Het E²CM² project is een logisch vervolg op het E²CM-project dat ook gefinancierd werd met behulp van CrossRoads2: www.crossroads2.eu/projectresultaten/levende-implantaten-kunnen-op-termijn-levenskwaliteit-verbeteren. Het doel van het E²CM project was om na te gaan of het mogelijk is om met behulp van regeneratieve geneeskunde, 3D-printing en electrospinning ‘levende’ implantaten te produceren die het herstelproces van de patiënt aanzienlijk kunnen verbeteren.

Projectpartners IME Technologies, Antleron en ReGenesys sloten het E²CM-project af met een ‘proof-of-principe’ product op laboschaal voor een beoogde klinische toepassing. De structurele en fysische eigenschappen van het dragermateriaal en de functionaliteit van de actieve bestanddelen waren de belangrijkste uitkomstparameters en bepaalden het slagen van het eindproduct. Dit product en deze samenwerking was dusdanig succesvol dat de drie partijen een langdurige samenwerking beogen en samen naar de toekomst van regeneratieve geneeskunde in de grensregio kijken.

Productie

Met het vervolgproject willen de projectpartners dit prototype product verder optimaliseren waarbij vooral gekeken zal worden naar de productie, kwaliteitscontroles en activiteit van het product in een klinische omgeving. Om tot een klinisch product te komen dat in grote getalen gemaakt kan worden, dient de schaalbaarheid en kwaliteit gewaarborgd te zijn. In dit project ligt de focus op zowel de schaalbaarheid als de kwaliteit van het eindproduct door het toepassen van de Quality-by-Design methodologie voor elk onderdeel van het productieproces. Aangezien de toepassingsmogelijkheden van een dergelijk product ook sterk afhankelijk zijn van de productiekost zal de kostenefficiëntie van het ontwikkelde proces en product ook reeds mee in rekening worden gebracht tijdens het vervolg van dit ontwikkelingstraject.

Potentieel

Het volledige potentieel van cel-gebaseerde therapieën en artificieel geproduceerde weefsels, of cel-biomateriaal combinatieproducten, zal pas kunnen benut worden eens gestandaardiseerde en schaalbare celcultuur-processen kunnen worden opgezet die klinisch relevante aantallen en kwaliteitsvolle cellen kunnen afleveren. Het finale doel is om de nodige kennis en expertise op te bouwen om het product weer een stap dichter bij een humane toepassing te brengen. Op concrete toepassingen is het alsnog even wachten.

Meer info: www.regenesys.eu, www.imetechnologies.com en www.antleron.com

Subsidiebedrag € 135.000
Provincies
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Projectpartners
Antleron NV
IME

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?