Naar overzicht
Afbeelding
Hoofdpijn

INNOVATIEPROJECT

Chronische hoofdpijn is een aandoening die zowel onder jongeren als onder volwassenen veel voorkomt. De aandoening kan een ontwrichtend effect hebben op het werkzame en privéleven van patiënten. Vandaag de dag bestaat de standaardbehandeling van chronische hoofdpijn uit het toedienen van medicatie. Daarvan is echter bekend dat het zware bijwerkingen kan geven zoals misselijkheid en overgeven. Neurostimulatie als behandeling kan de levenskwaliteit van patiënten significant verbeteren omdat van deze therapie is aangetoond dat het een preventieve werking kan hebben zonder bijwerkingen. Met het project “VERLICHT” willen het Nederlandse Salvia en het Vlaamse Appwise hun krachten bundelen en de gebruikersinteractie ontwikkelen voor een nieuwe therapie voor mensen met chronische hoofdpijn.

Aangepaste behandeling

Voor een effectieve behandeling met de neurostimulator is het van belang dat het neurostimulatie-patroon kan worden afgestemd op de behoeften en het klachtenpatroon van de patiënt. Daarvoor is het belangrijk dat zowel de behandelend specialist als ook de patiënt zelf goed inzicht krijgt in de precieze kenmerken van de optredende hoofdpijn (zoals plaats en frequentie), om daarmee als aanknopingspunt te dienen voor het instellen van een patiënt specifieke stimulatie-patroon. De uitdaging voor de beoogde interface is om het monitoren van de hoofdpijn en inregelen van de neurostimulatie zo prettig mogelijk en met zo min mogelijk belasting voor de patiënt te kunnen aanbieden.

Gebruiksvriendelijke interface

Binnen het project ‘VERLICHT’ slaan Salvia en Appwise de handen ineen om te komen tot een maximaal gebruiksvriendelijke interface voor de patiënt, die rekening houdt met de informatiebehoefte van de arts. In het project zal ook onderzocht worden of en hoe de ‘informatie-last’ voor de patiënt door middel van koppeling naar andere databronnen en slimme  algoritmes zoveel mogelijk beperkt gehouden kan worden. Tenslotte de interactie paradigma’s voor smartphones geëvalueerd worden om de gebruikservaring te optimaliseren.

Meer info: www.appwise.be en www.salvianeuro.com

Subsidiebedrag € 135.000
Provincies
Noord-Brabant
Limburg (BE)
Projectpartners
Salvia BioElectronics B.V.
Appwise

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?