Naar overzicht
Afbeelding
Palletten

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Hoeveel plastic folie is er nodig om de lading van een pallet stabiel vast te maken? Dat vragen veel operatoren zich telkens opnieuw af. Als ze niet genoeg lagen wikkelen, kan de vracht beginnen schuiven en als ze te veel folie gebruiken, worden er onnodige kosten en afval gemaakt. Het Noord-Brabantse Pack Tools 2.0 wil het nattevingerwerk vervangen door een sensor, de LoadSenz, en onderzoekt aan welke eisen die moet voldoen in een CrossRoads2 haalbaarheidsstudie.

In Europa worden jaarlijks zo’n 3 miljard pallets handmatig verpakt met plastic folie. Operatoren lopen met een rol rond de lading heen tot wanneer ze schatten dat de lading vaststaat. Ze missen kennis of instructies om de exacte hoeveelheid en kracht te bepalen. Nochtans is sinds mei 2017 een Europese wet van toepassing die stabiliteitsnormen oplegt aan vrachtverkeer. Een lading die niet aan de normen voldoet, kan gesanctioneerd worden.

Stabiliteit verzekerd

Pack Tools 2.0, een bedrijf gespecialiseerd in de logistiek van pallettransport, wil daarom met een sensor op de markt komen die de operator seint zodra de folie de gewenste spanning heeft bereikt. De sensor moet op voorhand worden aangebracht op het pallet. Zodra de lading verpakt is, kan je door de folie heen prikken en de sensor aflezen. Zo kunnen de verpakker, de vervoerder én de handhaver de vracht controleren aan de hand van een gevalideerd, betrouwbaar meetsysteem.

Technisch haalbaar

Voor de ontwikkeling van de sensor doet Pack Tools 2.0 een beroep op de kennis van ESTL, een spin-off van de KU Leuven. Zij onderzochten de factoren waaraan een palletlading onderhevig is en formuleerden aanbevelingen voor het ontwerpen van verschillende prototypes. De LoadSenz zal namelijk in verschillende uitvoeringen geproduceerd worden, afhankelijk van de grootte, het gewicht en de fragiliteit van de lading en de correlatie tussen deze eigenschappen. Het CrossRoads2-project  heeft alvast de technische haalbaarheid van de LoadSenz aangetoond. De volgende stap is het uitschrijven van de software en het vinden van de geschikte productiemethode om de sensor in serie te produceren.

 

Meer informatie: http://www.packtools20.com/

Subsidiebedrag € 10.000
Provincies
Noord-Brabant
Projectpartners
Pack Tools 2.0 BV

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?