Naar overzicht
Afbeelding
Autosnelweg

INNOVATIEPROJECT

Te snel rijden is naast dronkenschap de belangrijkste oorzaak van zware verkeersongevallen. Een Vlaams-Nederlands partnerschap werkt daarom aan een snelheidsassistent voor bestuurders, die op termijn levens kan redden.

Intelligente SnelheidsAssistentie, kortweg ISA, is eigenlijk niet nieuw. Dynamische snelheidsbegrenzers, die advies geven over de toegelaten snelheid of die de snelheid van een voertuig zelf aanpassen, bestaan al veel langer. Het praktische nut van ISA is bovendien al lange tijd bewezen. Maar in de praktijk blijft de uitrol van deze technologie beperkt. 

Meer verkeersveiligheid, minder CO2-uitstoot

De partners van dit project willen onderzoeken waarom ISA ondanks het algemene enthousiasme niet op grote schaal wordt toegepast. Daarvoor willen ze de potentiële meerwaarde van de technologie voor bedrijven in kaart brengen, en ook het maatschappelijk en het ecologisch nut. Een intelligente snelheidsassistent kan immers ook bijdragen tot meer verkeersveiligheid en minder CO2-uitstoot. 

Drie bedrijven zetten samen hun schouders onder ISA: één Vlaamse partner en twee Nederlandse. Het Vlaamse Ixor is gespecialiseerd in connected car services, Beijer is expert in het capteren van voertuigdata, en V-tron biedt connected car-producten aan. De drie partners bouwen elk vanuit hun eigen technologische invalshoek aan een ISA-systeem. Aan het einde van de rit hopen ze een prototype klaar te hebben dat aantoont wat het potentieel is, maar ook wat de beperkingen van de verschillende soorten zijn. Binnen de prototypes ligt de focus niet enkel op hardwaremodules, maar ook op de alomtegenwoordige smartphone. 

Daarnaast voeren de drie partners, onder coördinatie van Ixor, gesprekken met diverse potentiële stakeholders, zoals steden, gemeenten en verzekeraars. Daar komt het grensoverschrijdende karakter van de CrossRoads2-samenwerking goed van pas. Het gaat immers niet om een louter technisch project. De drie partners willen vooral een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor de ISA-technologie, zodat die alsnog een maatschappelijk en economisch succes wordt. Dit project kadert bovendien in een breder Europees initiatief getrokken door Stad Helmond en FOD Mobiliteit.

Publieke demonstratie

In oktober 2018 willen Ixor, V-tron en Beijer testvoertuigen klaar hebben die uitgerust zijn met hun verschillende ISA-technologieën. Die prototypes zullen tijdens een demonstratie worden voorgesteld aan alle stakeholders en aan het grote publiek.

Voor meer info: www.ixor.bewww.v-tron.nl en www.beijer.com

Subsidiebedrag € 135.000
Provincies
Antwerpen
Noord-Brabant
Overijssel
Projectpartners
Ixor cvba
Beijer Automotive BV
V-tron

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?