Naar overzicht
Afbeelding
Bermgras

INNOVATIEPROJECT

Bermgras is een veelvoorkomende, brede stroom biomassa die moeilijk te verwerken valt. CrossRoads2 ondersteunt een project dat deze stroom zo efficiënt mogelijk wil vergisten en het biogas wil inzetten als brandstof.

Zowel in Vlaanderen als in Nederland staat er heel wat bermgras. Vandaag wordt dat vooral gecomposteerd. Maar onderzoekers in binnen- en buitenland zoeken naar manieren om het gras geschikt te maken voor vergisting, en er dan energie uit te winnen. United Gas International en BSV NV willen het anders aanpakken en biogas creëren door middel van droogvergisting.

Nieuwe vergistingsinstallatie

Het grote probleem van bermgras is de verontreiniging (blikjes, plastiek, aarde,…) die erin terechtkomt. Die veroorzaakt verstoppingen in de installatie. Daardoor kunnen de bestaande vergistingsinstallaties de stroom moeilijk verwerken. De twee partners in het project willen een installatie ontwikkelen waarbij deze problemen veel minder een struikelblok vormen. Het gas dat deze installatie produceert, willen ze vervolgens inzetten als transportbrandstof. United Gas International en BSV NV zoeken naar een zuiveringstechniek waardoor de samenstelling van de Bio-CNG voldoet aan de gestelde specificaties.

Economische uitdaging

Binnen het CrossRoads2-project bekijken de partners dus de hele keten: van de verwerking van het bermgras tot het testen van de brandstof in een tankstation. Dit brengt technologische en ook economische uitdagingen met zich mee. United Gas International en BSV zoeken een efficiënte manier om bermgras te vergisten en er een zo hoog mogelijk percentage biogas uit te produceren, tegen een zo laag mogelijke kostprijs. De subsidie van CrossRoads2 kan alvast helpen om een stap voorwaarts te zetten in dit project.

Meer info: unitedgasinternational.com en www.bsv-nv.be

Subsidiebedrag € 135.000
Provincies
Noord-Brabant
West-Vlaanderen
Projectpartners
United Gas International BV
BSV NV

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?