Naar overzicht
Afbeelding
Octinion's Strawberry Picking Robot Rubion

INNOVATIEPROJECT

De consumptie van aardbeien is wereldwijd in volle expansie. De groei is vooral gedreven door de vraag naar gezonde voeding en de opkomst van Aziatische markt. In Europa is de productie de laatste 10 jaar met bijna 30%  gestegen. Er wordt verwacht dat de verdere vraag naar gezonde voeding en de voorziene bevolkingsgroei, de groei van de aardbeienproductie wereldwijd verder zal ondersteunen, met een marktjaarvolume van 11,5 miljoen ton in 2025. Belangrijke uitdaging blijft het vinden van geschikte arbeidskrachten en de daaraan verbonden kosten om de aardbeien te oogsten. Om tegemoet te komen aan de zware arbeidslast, de groeiende markt en de stijgende arbeidskost, willen het Vlaamse Octinion en het Nederlandse Meteor Systems een geavanceerd teeltsysteem met geïntegreerde plukrobots ontwikkelen.

De inzet van geavanceerde teeltsystemen en plukrobots bevordert de lokale teelt en de kwaliteit. Bij lokale productie kan men meer focussen op productkwaliteit: smaak, textuur en gezondheid. Bij productie in lage loonlanden zal de focus gericht zijn op bewaring en transporteerbaarheid. Voedselproductie in eigen streek is bovendien ook strategisch en ecologisch belangrijk (i.v.m. klimaat).
Een bijzonder groot onbenut innovatiepotentieel ligt op het snijvlak tussen uitrusting van de kweekomgeving enerzijds en robotisering anderzijds. Om die reden slaan Meteor Systems en Octinion de handen in elkaar. Op het gebied van innovatie hebben beide bedrijven een leidende positie in hun markt en bovendien zijn hun technologische oplossingen bijzonder complementair.

Deze samenwerking biedt dan ook een concreet perspectief om performante, gestandaardiseerde, uniforme teeltomgevingen werkelijkheid te maken. Octinion en Meteor Systems zijn ervan overtuigd dat de synergie tussen beide partners een belangrijke bijdrage kan leveren aan een toekomstmodel voor aardbeiteelt dat kwalitatief hoogstaande producten en kostenefficiëntie mogelijk maakt dankzij innovatie. Meteor Systems speelt hierop in door geavanceerde teeltsystemen te ontwikkelen die de plukefficiëntie, maar ook het gebruik van grondstoffen en het gebruik van landbouw oppervlakte te verbeteren. Octinion is pionier op vlak van plukrobots.

Meer info:   www.octinion.be en https://www.meteorsystems.nl/

Subsidiebedrag € 135.000
Provincies
Noord-Brabant
West-Vlaanderen
Projectpartners
METEOR SYSTEMS
Octinion Agriculture

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?