Naar overzicht
Afbeelding
Ziekenhuis

INNOVATIEPROJECT

In het huidige zorgklimaat wordt het bieden van een veilige medische omgeving aan de patiënt steeds belangrijker. Het bestrijden en beperken van ziekenhuisinfecties speelt hierin een grote rol. In de praktijk blijkt dat huidige conventionele methodieken onvoldoende presteren om medische apparatuur volledig en grondig te desinfecteren. Het risico op ziekenhuisinfecties en andere gezondheidsrisico’s wordt hierdoor versterkt. Het Vlaamse BeWell Innovations en het Nederlandse 2M Engineering gaan daarom een samenwerking aan met als doel om een autonoom werkende desinfectiemodule te ontwikkelen die kan worden geïntegreerd in zelftest apparatuur in de medische omgeving.

Desinfectie licht

Deze ontwikkeling is innovatief doordat gebruik zal worden gemaakt van specifiek licht die in een open ruimte ingezet kan worden. Op dit moment is er nog geen marktrijpe oplossing op basis van dit type licht voor medische instellingen zoals ziekenhuizen. Dit project draagt bij aan het behalen van de JCI/Himss accreditatie welke staan voor een veilige medische omgeving voor de patiënt. Deze accreditaties worden steeds belangrijker voor medische instellingen. De validatie van dit geïntegreerd type licht zal worden gedaan door de desinfectie module te integreren in de zelftestkiosk van BeWell Innovations. Deze zelftestkiosk wordt ingezet in ziekenhuizen ter ondersteuning of aanvulling van medische professionals. Hiermee wordt bijgedragen aan de verbetering van de zorg en het beheersbaar houden van de zorgkosten.

Zelftestkiosk onder de loep

Daarnaast zal innovatie plaatsvinden aan de zelftester door nieuwe technieken voor  bloeddrukmeting te ontwikkelen. Bovendien zal de algehele vormgeving van de kiosk onder loep moet worden genomen. De kiosk zal zo moeten worden vormgegeven dat deze door middel van de desinfectiemodule automatisch en volledig gedesinfecteerd wordt. Met de ontwikkeling van een dergelijke innovatieve oplossing voor medische toepassingen positioneert het project zich als een cross-over tussen de slimme specialistische sectoren High Tech Systemen en Materialen en Life Sciences & Health met grote markt- en exportpotentie. Daarnaast draagt het bij aan de kennisinfrastructuur en de groei van de kmo-ondernemingen in dit consortium, wat resulteert in een groei van de regio.

Meer info:   http://www.bewellinnovations.com/ en https://www.2mel.nl/

Subsidiebedrag € 134.999
Provincies
Antwerpen
Noord-Brabant
Projectpartners
BeWell Innovations N.V.
2M Engineering B.V.

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?