Naar overzicht
Afbeelding
Bingli

HAALBAARHEIDSSTUDIE

“Mevrouw Vercoutere?” Zodra de arts de wachtzaal binnengaat om zijn patiënt te halen, start de klok. Hij heeft vijftien minuten de tijd om te luisteren, te ontdekken wat er mis is én een behandeling voor te schrijven. Erg krap, zeker als je weet dat een derde van de consultatie gaat naar de anamnese, het medisch interview. Het medisch platform Bingli wil artsen, specialisten en ziekenhuizen meer kwalitatieve contactmomenten met hun patiënten bezorgen door data op voorhand te capteren en te interpreteren. In een CrossRoads2 haalbaarheidsstudie gaat Bingli na of het platform integreerbaar is in de Zeeuwse medische context én in de bestaande informatiseringssytemen.

Slimme vragenlijst

Aan het begin van de consultatie stelt je arts je een heleboel vragen, waarvan hij de antwoorden woordelijk in je medisch dossier neerschrijft. Bingli stelt minstens zestig percent van die vragen via een platform en je antwoorden worden na validatie door de arts geïmporteerd in het dossier. Die importmodule is op zich natuurlijk geen rocket science. Maar de slimme algoritmes die op de achtergrond draaien, maken het systeem wel innovatief. Op basis van elk antwoord dat je geeft, berekent Bingli wat de beste vervolgvraag is. Hier zit geen beslissingsboom achter; het systeem herevalueert telkens de mogelijke diagnoses. Als de slimme vragenlijst is afgerond, krijgt de arts de meest plausibele diagnoses te zien  - zo’n tiental - en kan hij zelf kiezen welke hij goed- of afkeurt.

Overzee(uw)se interesse

Nu het systeem klaar is voor gebruik, is het tijd om te internationaliseren. Volgende haltes: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Vooral in Zeeland is er een grote nood aan vernieuwing. De gezondheidszorg is er aan het vergrijzen en ontgroenen: de actieve artsen worden steeds ouder en de pas afgestudeerde artsen trekken naar de grote steden. Om het Zeeuwse medische landschap in kaart te brengen, doet Bingli een beroep op het Nederlandse Zenith. Dit medisch adviesbureau zal Zeeuwse huisartsen ondervragen, tests uitvoeren met het medisch platform en de bestaande informatiseringssytemen analyseren. Als Bingli een succes blijkt in Zeeland, zullen er meer patiënten over de vloer kunnen komen én zullen hun gegevens op een veilige, accurate en betrouwbare manier geïnventariseerd en gedeeld kunnen worden tussen dokters over de grenzen heen.

 

Lees hier het volledige ondernemersverhaal van Bingli: https://www.vlaio.be/nl/ondernemersverhalen/tijd-voor-wat-echt-telt-de-patient

Subsidiebedrag € 10.000
Provincies
Antwerpen
Projectpartners
Bingli

Geïnteresseerd
in de resultaten
van CrossRoads2?