In deze bundel vindt u een overzicht van de concrete doelstellingen van het project en feiten en cijfers over de tussentijdse resultaten.

In de periode 2020-2021 zijn er vier oproepen geweest waarop kmo/mkb-bedrijven konden intekenen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. De goedgekeurde projecten stellen we graag aan u voor in deze bundel.

Downloads

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?