Houtvezelplaat

Bomen als grondstof voor lijm

Subsidiebedrag €105.414,40
Om tot volwaardige biogebaseerde producten te komen, moeten ook de bindmiddelen en harsen dat zijn. Tot nu toe is dat nog niet het geval en dat bemoeilijkt het recyclageproces van deze producten. Het Nederlandse Adco Solutions en Vlaamse Releaf ontwikkelen daarom een bindmiddel voor houtvezelplaten op basis van grondstoffen uit bomen.
water

Van slib naar zuiver water

Subsidiebedrag €145.144,58
Nieuwe hotels, campings, bedrijfsgebouwen, … allemaal plaatsen met potentieel om afvalwater lokaal te zuiveren. Het Vlaamse Hydrohm en Nederlandse PureBlue Water ontwikkelden een hydrolyse-eenheid om dat te vergemakkelijken. Met de E-hydrotechnologie wordt het mogelijk om afvalwater op een kostenefficiënte en energieneutrale manier decentraal te zuiveren. Bovendien brengt de technologie mogelijkheden om de organische stroom te upcyclen via fermentatie en daarmee producten zoals bioplastics te produceren.
electric scooter

Een langer leven voor de e-scooter

Subsidiebedrag €149.966,25
Met de huidige, eenvoudige batterijmanagementsystemen en battery packs, kennen de meest gangbare e-scootermodellen vaak maar een beperkte levensduur. De tweewielers rijden gemiddeld niet langer dan vijf jaar rond. Bovendien maakt de opbouw van de battery packs onderhoud en reparatie in de praktijk onhaalbaar. Velektro en Veldia, twee bedrijven actief in de fietssector, willen samen een e-scooter ontwikkelen die minstens dubbel zo lang meegaat.
Leer

Vegan leer

Subsidiebedrag €148.764,70
Een leren handtas, schoenen of een jas op basis van schimmelbiomassa? Binnenkort maakt het mogelijk deel uit van jouw garderobe. Want BioscienZ, B4Plastics en Millvision willen in hun CR2SE-project vegan leer uit restproducten ontwikkelen met het oog op een grootschalige en brede toepassing. Daarvoor maken ze gebruik van een nieuwe schimmelfermentatietechnologie.
Bouwwerf

Duurzame stroom op de bouwwerf

Subsidiebedrag €149.820,21
Generatoren zijn betrouwbare en krachtige stroombronnen. Desalniettemin kennen ze ook veel nadelen: een hoge energiekost en milieubelasting, snelle slijtage en geluidsoverlast. Met de ontwikkeling van een innovatieve generator, de Energycube, pakken het Nederlandse E-telligent en het Vlaamse CTRL Engineering al deze nadelen aan.
Dataserver

Tomaten en komkommers verwarmen met data

Subsidiebedrag €148.215,00
Dataservers verbruiken ontzettend veel energie en geven veel warmte af. Over het algemeen wordt met die restwarmte nog te weinig mee gedaan. Het Nederlandse Evergreen Pine en de Vlaamse VZW Boterakker willen in hun CR2SE-project deze restwarmte hergebruiken in de glastuinbouw voor het verwarmen van teeltkassen.
Fiets met trailer

Duurzame fietstrailer vervoert kids & cargo door de stad

Subsidiebedrag €114.259,00
België en Nederland waren al fietslanden, de coronacrisis versterkte dit alleen maar. Er werden massaal fietsen in huis gehaald. Ook de vraag naar deelsystemen en meer bepaald deelbakfietsen is toegenomen. Met een onderhoudsarme en multi-inzetbare deelfietstrailer willen RAAF, Raepsaet Product Design en Dragon Plastics een betaalbare oplossing uitwerken.
Laadpunt elektrische wagen

Meer laadpunten dankzij zelfhulp app

Subsidiebedrag €148.259,00
Elektrische wagens schieten als paddenstoelen uit de grond, maar om die groei verder te verzekeren, is een sterk uitgebouwd netwerk van laadpunten noodzakelijk. Het Nederlandse PIA Automation wil de komende jaren haar laadpunten opschalen door een kwalitatief dealernetwerk op te zetten met behulp van een zelfhulp app. Daarvoor doet het een beroep op de XR-technologie van het Vlaamse SupportSquare.
Waterzuivering

HydrOzone haalt medicijnresten uit water

Subsidiebedrag €149.773,68
Het Nederlandse PureBlue Water en Vlaamse AM-Team ontwikkelden in hun CR2SE-project een duurzame watertechnologie om microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen met een zo min mogelijk gebruik van energie en CO2. De nieuwe HydrOzone technologie stoot 3 tot 7 keer minder CO2 uit dan de best beschikbare technologieën.
Afvalberg

Van laagwaardige reststromen naar biocomposiet

Subsidiebedrag €141.278,20
Afvalverwerkers in België en Nederland krijgen zo’n 10% van wat binnenkomt niet volledig gerecycleerd. Dat wordt gestort of verbrand. Via een CR2SE-project willen Bio Based Supply en Terracorrect deze reststromen hoogwaardig opwaarderen. Dat doen ze door ze via een duurzame drogingsstap te verwerken tot biocomposieten.
potgrond

Bodemverbeteraar biochar

Subsidiebedrag €79.572,00
Het gebruik van veen staat de laatste jaren onder druk door de broeikasgasemissies die ontstaan bij de winning ervan. Het Nederlandse CharcoTec en het Vlaamse Releaf willen in hun CR2SE-project regionaal beschikbare biomassareststromen zoals bermmaaisel carboniseren en bewerken tot biochar als waardig alternatief voor veen in potgrond. Dat levert niet alleen een aanzienlijke CO2-reductie op, maar draagt ook bij tot een meer circulaire landbouw.
Klossen garen

Textiel veredelen met CO2 bespaart CO2

Subsidiebedrag €133.675,00
Het hoge energie- en waterverbruik binnen de textielsector maakt ze tot een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De roep naar meer duurzaam geproduceerde textielstoffen neemt dan ook toe. In het CR2SE-project ScyDye willen Ft Innovations, AVS Spinning en Vemex een betaalbare oplossing ontwikkelen door garen niet met water te veredelen.

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?