Dataserver

Tomaten en komkommers verwarmen met data

Subsidiebedrag €148.215,00
Dataservers verbruiken ontzettend veel energie en geven veel warmte af. Over het algemeen wordt met die restwarmte nog te weinig mee gedaan. Het Nederlandse Evergreen Pine en de Vlaamse VZW Boterakker willen in hun CR2SE-project deze restwarmte hergebruiken in de glastuinbouw voor het verwarmen van teeltkassen.
Verladen van vlaslemen

Duurzaam vlaslemen verladen en opslaan

Subsidiebedrag €150.000,00
Het Nederlandse Van de Bilt zaden en vlas BV zal samen met het Vlaamse Lysair NV aan een oplossing werken voor de op- en overslag van vlaslemen. Het huidige proces is vervuilend voor de omgeving, tijd- en arbeidsintensief, verbruikt veel brandstof en stoot onnodig veel CO2 en NOx uit. Met dit CR2SE-project zetten ze stappen in het verduurzamen van de natuurvezelverwerkende industrie.
Fiets met trailer

Duurzame fietstrailer vervoert kids & cargo door de stad

Subsidiebedrag €114.259,00
België en Nederland waren al fietslanden, de coronacrisis versterkte dit alleen maar. Er werden massaal fietsen in huis gehaald. Ook de vraag naar deelsystemen en meer bepaald deelbakfietsen is toegenomen. Met een onderhoudsarme en multi-inzetbare deelfietstrailer willen RAAF, Raepsaet Product Design en Dragon Plastics een betaalbare oplossing uitwerken.
Laadpunt elektrische wagen

Meer laadpunten dankzij zelfhulp app

Subsidiebedrag €148.259,00
Elektrische wagens schieten als paddenstoelen uit de grond, maar om die groei verder te verzekeren, is een sterk uitgebouwd netwerk van laadpunten noodzakelijk. Het Nederlandse PIA Automation wil de komende jaren haar laadpunten opschalen door een kwalitatief dealernetwerk op te zetten met behulp van een zelfhulp app. Daarvoor doet het een beroep op de XR-technologie van het Vlaamse SupportSquare.
Waterzuivering

Nieuwe ozonisatietechnologie zuivert water duurzaam

Subsidiebedrag €149.773,68
Het Nederlandse PureBlue Water en Vlaamse AM-TEAM zullen in hun CR2SE-project een duurzame waterzuivering ontwikkelen om microverontreinigingen uit het oppervlaktewater met een zo hoog rendement te verwijderen met een zo min mogelijk gebruik van energie en CO2. De nieuwe HydrOzone technologie stoot 3 tot 7 keer minder CO2 uit dan de best beschikbare technologieën.
Afvalberg

Van laagwaardige reststromen naar biocomposiet

Subsidiebedrag €141.278,20
Afvalverwerkers in België en Nederland krijgen zo’n 10% van wat binnenkomt niet volledig gerecycleerd. Dat wordt gestort of verbrand. Via een CR2SE-project willen Bio Based Supply en Terracorrect deze reststromen hoogwaardig opwaarderen. Dat doen ze door ze via een duurzame drogingsstap te verwerken tot biocomposieten.
potgrond

Bodemverbeteraar biochar

Subsidiebedrag €79.572,00
Het gebruik van veen staat de laatste jaren onder druk door de broeikasgasemissies die ontstaan bij de winning ervan. Het Nederlandse CharcoTec en het Vlaamse Releaf willen in hun CR2SE-project regionaal beschikbare biomassareststromen zoals bermmaaisel carboniseren en bewerken tot biochar als waardig alternatief voor veen in potgrond. Dat levert niet alleen een aanzienlijke CO2-reductie op, maar draagt ook bij tot een meer circulaire landbouw.
Klossen garen

Textiel veredelen met CO2 bespaart CO2

Subsidiebedrag €133.675,00
Het hoge energie- en waterverbruik binnen de textielsector maakt ze tot een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De roep naar meer duurzaam geproduceerde textielstoffen neemt dan ook toe. In het CR2SE-project ScyDye willen Ft Innovations, AVS Spinning en Vemex een betaalbare oplossing ontwikkelen door garen niet met water te veredelen.
co-working werkplaats

Slimme werkplek verlaagt voetafdruk van gebouwen

Subsidiebedrag €150.000,00
Flexibele kantoren (coworking spaces), spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de totale utiliteits- en kantoorsector. Dezelfde faciliteiten (vergaderruimtes, lunchruimtes, printers) worden immers door meer mensen gebruikt, waardoor het materiaal- en energiegebruik veel duurzamer is. Door deze gebouwen ook nog eens slim te verduurzamen kan de impact op de CO2-reductie nog vergroten. En dat weten het Nederlandse Microlab en Vlaamse Officenter Hasselt als geen ander. In hun CR2SE-project bouwen ze aan een modulair Smart Sustainable Building systeem.
pexels-rupskraan

Waterstof zet zware voertuigen in beweging

Subsidiebedrag €141.015,00
In het decarboniseren van de transport- en industriesector kan waterstof een belangrijke rol spelen. Het Nederlandse United Gas International en Vlaamse BSV Harelbeke willen in hun CR2SE-project onderzoeken of zwaar materieel zoals rupskranen en landbouwtrekkers met groene waterstof als energiedrager kunnen werken. Daarmee willen ze de CO2-uitstoot bij grond-, weg- en waterbouwbedrijven reduceren en ze toekomstbestendig maken.
Turbine-pexels

Innovatieve stoomturbine flexibiliseert elektriciteitssysteem

Subsidiebedrag €135.033,78
Eén van de uitdagingen van de energietransitie naar hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen in de industrie is de flexibilisering van het beschikbare elektriciteitssysteem. Het Nederlandse bedrijf Heat Power en de Vlaamse partner ACE zullen samen een innovatief stoomturbinesysteem ontwikkelen waarmee naar behoefte, duurzame elektriciteit kan worden opgewekt. Zo flexibiliseren ze niet alleen het interne elektriciteitsnet maar brengen ze ook de energietransitie naar warmte-intensieve kmo’s en mkb’ers.
Foto Van Hees Infra Techniek

Energiebehoefte vakantieparken herbekeken

Subsidiebedrag €149.374,50
De transitie naar duurzame energie brengt een elektrificatie van heel wat producten en voorzieningen met zich mee, denk maar elektrische wagens. Voor beheerders van vakantieparken zorgt die omschakeling voor nieuwe uitdagingen. De beheerskosten van het elektriciteitsnetwerk stijgen en het risico op overbelasting wordt reëel. Met nieuwe rekenmodellen en slimme softwareoplossingen willen het Nederlandse Van Hees Infra Techniek BV en het Vlaamse BePowered BV de infrastructuur slim afstemmen op de nieuwe energiebehoeften.

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?