Houtvezelplaat

Bomen als grondstof voor lijm

Subsidiebedrag €105.414,40
Willen producten volledig biogebaseerd zijn, dan moeten ook de gebruikte bindmiddelen en harsen dat zijn. Dat is tot nu toe nog niet het geval en dat bemoeilijkt het recyclageproces. Nog te vaak belanden ze daarom in een verbrandingsoven. Het Nederlandse Adco Solutions en Vlaamse Releaf ontwikkelden samen een biogebaseerd bindmiddel op basis van grondstoffen uit bomen.
water

Van slib naar zuiver water

Subsidiebedrag €145.144,58
Nieuwe hotels, campings, bedrijfsgebouwen, … allemaal plaatsen met potentieel om afvalwater lokaal te zuiveren. Het Vlaamse Hydrohm en Nederlandse PureBlue Water ontwikkelden een hydrolyse-eenheid om dat te vergemakkelijken. Met de E-hydrotechnologie wordt het mogelijk om afvalwater op een kostenefficiënte en energieneutrale manier decentraal te zuiveren. Bovendien brengt de technologie mogelijkheden om de organische stroom te upcyclen via fermentatie en daarmee producten zoals bioplastics te produceren.
electric scooter

Een sterker hart voor de e-scooter

Subsidiebedrag €149.966,25
Met de huidige, eenvoudige batterijmanagementsystemen en battery packs, kennen de meest gangbare e-scootermodellen vaak maar een beperkte levensduur. De tweewielers rijden gemiddeld niet langer dan vijf jaar rond, met een accu van zo’n 500 laadcycli. Velektro en Veldia brachten hun ervaringen uit de fietssector samen voor de ontwikkeling van een batterij die vier keer zo lang meegaat, tot 2000 laadcycli.
Leer

Mycelium textiel

Subsidiebedrag €148.764,70
Een leren handtas, schoenen of een jas op basis van schimmelbiomassa? Binnenkort maakt het mogelijks deel uit van jouw garderobe. Want BioscienZ, B4Plastics en Millvision sloegen de handen in elkaar om een duurzaam alternatief voor leer te ontwikkelen met het oog op een grootschalige en brede toepassing. Daarvoor maken ze gebruik van een nieuwe schimmelfermentatietechnologie.
Dataserver

Tomaten en komkommers verwarmen met data

Subsidiebedrag €148.215,00
Dataservers verbruiken ontzettend veel energie en geven veel warmte af. Over het algemeen wordt met die restwarmte nog te weinig gedaan. Het Nederlandse Evergreen Pine​ en de Vlaamse VZW Boterakker onderzochten in hun CR2SE-project hoe ze deze restwarmte kunnen hergebruiken in de glastuinbouw voor het verwarmen van teeltkassen.
Fiets met trailer

Duurzame fietstrailer vervoert kids & cargo door de stad

Subsidiebedrag €114.259,00
België en Nederland waren al fietslanden, de coronacrisis versterkte dit alleen maar. Er werden massaal fietsen in huis gehaald. Ook de vraag naar deelsystemen en meer bepaald deelbakfietsen is toegenomen. Met een onderhoudsarme en multi-inzetbare deelfietstrailer werkten RAAF, Raepsaet Product Design en Dragon Plastics een betaalbare oplossing uit.
Laadpunt elektrische wagen

Meer laadpunten dankzij zelfhulp app

Subsidiebedrag €148.259,00
Elektrische wagens schieten als paddenstoelen uit de grond, maar om die groei verder te verzekeren, is een sterk uitgebouwd netwerk van laadpunten noodzakelijk. Het Nederlandse PIA Automation wil de komende jaren haar laadpunten opschalen door een kwalitatief dealernetwerk op te zetten met behulp van een zelfhulp app. Daarvoor deed het een beroep op de XR-technologie van het Vlaamse SupportSquare.
Waterzuivering

HydrOzone haalt medicijnresten uit water

Subsidiebedrag €149.773,68
Het Nederlandse PureBlue Water en Vlaamse AM-Team ontwikkelden in hun CR2SE-project een duurzame watertechnologie om microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen met een zo min mogelijk gebruik van energie en CO2. De nieuwe HydrOzone technologie stoot 3 tot 7 keer minder CO2 uit dan de best beschikbare technologieën.
Afvalberg

Van laagwaardige reststromen naar biocomposiet

Subsidiebedrag €141.278,20
Afvalverwerkers in België en Nederland krijgen zo’n 10% van wat binnenkomt niet volledig gerecycleerd. Dat wordt gestort of verbrand. Via een CR2SE-project willen Bio Based Supply en Terracorrect deze reststromen hoogwaardig opwaarderen. Dat doen ze door ze via een duurzame drogingsstap te verwerken tot biocomposieten.
potgrond

Bodemverbeteraar biochar

Subsidiebedrag €79.572,00
Het gebruik van veen staat de laatste jaren onder druk door de broeikasgasemissies die ontstaan bij de winning ervan. Het Nederlandse CharcoTec en het Vlaamse Releaf onderzochten in hun CR2SE-project hoe ze regionaal beschikbare biomassareststromen zoals bermmaaisel kunnen carboniseren en bewerken tot biochar als waardig alternatief voor veen in potgrond. Want dat levert niet alleen een aanzienlijke CO2-reductie op, maar draagt ook bij tot een meer circulaire landbouw.
Klossen garen

Textiel veredelen met CO2 bespaart CO2

Subsidiebedrag €133.675,00
Het hoge energie- en waterverbruik binnen de textielsector maakt ze tot een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De roep naar meer duurzaam geproduceerde textielstoffen neemt dan ook toe. In het CR2SE-project ScyDye willen Ft Innovations, AVS Spinning en Vemex een betaalbare oplossing ontwikkelen door garen niet met water te veredelen.
co-working werkplaats

Slimme werkplek verlaagt voetafdruk van gebouwen

Subsidiebedrag €150.000,00
Flexibele kantoren (co-working spaces) spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de totale utiliteits- en kantoorsector. Dezelfde faciliteiten (vergaderruimtes, lunchruimtes, printers) worden immers door meer mensen gebruikt, waardoor het materiaal- en energiegebruik veel duurzamer is. Door deze gebouwen ook slim aan te sturen op basis van gebruikersdata, vergroot de CO2-impact nog meer. Microlab en Officenter ontwikkelen samen soft- en hardware om dit mogelijk te maken.

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?