Naar overzicht

Tussen 16 en 30 juni 2021 konden Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers voor de vierde en laatste maal een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads2 Sustainable Energy. Zes projecten werden goedgekeurd en haalden subsidie binnen.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Tijdens deze vierde openstelling werden zeven projectaanvragen ingediend en voorgelegd aan de Raad van Advies voor beoordeling en advies. Uiteindelijk werd aan zes projecten een subsidie toegekend.

Subsidie voor 15 kmo’s en mkb’ers

Bij de 7 aanvragen waren 17 kmo- en mkb-bedrijven betrokken. Daarvan ontvangen 15 bedrijven (8 Vlaamse en 7 Zuid-Nederlandse) een subsidiebijdrage: in totaal wordt er € 843.350,00 euro toegekend. De zes projecten situeren zich in het domein van de high-tech systemen, cleantech, chemie & materialen, bio-economie, logistiek en maintenance. Alle projecten en hun concrete doelstellingen op het vlak van CO2-reductie, kan je op de website raadplegen. 
 

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?