Naar overzicht

Hoewel bedrijven nog tot eind september de tijd hadden om hun projecten af te ronden en de finale realisaties pas eind december officieel duidelijk worden, wierpen we afgelopen dinsdag 27 september al een eerste blik op de eindresultaten tijdens het slotevent van CrossRoads2 Sustainable Energy in Thor Central in Genk.

Cijfers en impact

Ellen Theeuwes opende als voorzitter van de Stichting CrossRoads2 het slotevent met enkele cijfers over de verschillende deelprojecten en de toegekende steun. Ze ging ook dieper in op de impactstudies die het afgelopen jaar uitgevoerd werden bij de deelnemende bedrijven.  

Zo analyseerde Hogeschool PXL in samenwerking met Carbon+Alt+Delete de individuele projecten op hun potentiële CO2-impact. Alles bij elkaar mikken de projecten over vijf jaar op een besparing van 375.000 ton CO2-equivalenten over de periode 2023-2027. Goed voor een verbruik gelijk aan dat van ongeveer 9000 gezinnen in Vlaanderen. Een pak meer dan de vooropgestelde doelstelling van 3800 ton, maar uiteraard niet alleen afhankelijk van de techniciteit van de projecten, maar ook van hun succes in de markt. 

In samenwerking met de Universiteit Hasselt werden ook de valorisatieplannen van de verschillende projecten geanalyseerd en de impact van de subsidie onderzocht richting tewerkstelling, omzetstijging en R&D-investeringen. Op alle vlakken waren bedrijven positief over de verwachtte effecten. De initiële investering van 2,8 miljoen euro EFRO subsidie, behaalt uiteindelijk een hefboom van factor 20, hetgeen aanzienlijk is. Een kanttekening hierbij is dat deze cijfers gebaseerd zijn op verwachtingen en nog niet beïnvloed zijn door de huidige geopolitieke situatie. 

Ondernemers getuigen

Ook enkele ondernemers kwamen aan bod en presenteerden hun innovaties. Ben Mahy van Supportsquare lichtte toe hoe de explosie van de markt van laadpalen bij PIA Automation de nood deed toenemen aan het opschalen van haar dealernetwerk. Een laagdrempelige ondersteuning en opleiding van hun dealers is cruciaal om deze groei mogelijk te maken. De oplossing? Een zelfhulp app. Ben Mahy legde uit hoe ze hun XR-technologie inzetten voor de ontwikkeling ervan.

Fabian De Wilde van Hydrohm vertelde hoe ze samen met hun Nederlandse partner PureBlue een hydrolyse-eenheid aan het ontwikkelen zijn om water decentraal te zuiveren. Met de E-hydrotechnologie wordt het mogelijk om op een kostenefficiënte en energieneutrale manier water lokaal te zuiveren. Een mooie grensoverschrijdende samenwerking waarbij de partners complementair zijn aan elkaar.

Samenwerken voor de toekomst

Tot slot bracht gedeputeerde van de provincie Limburg (NL) Ad Roest nog een toespraak over het belang van grensoverschrijdende samenwerking en investeringen in duurzame energie. De transitie naar schone energie, betrouwbare aanvoer en betaalbare energie zijn thema’s die onze aandacht vragen en waar investeringen noodzakelijk zijn. Mkb/kmo-bedrijven zijn de ruggengraat van onze economie en vormen een belangrijk aandeel in die transitie. Door langs beide kanten van de grens samen te werken kunnen we een stevig ecosysteem vormen dat we nodig zullen hebben voor de toekomst.

 

© Foto's Interreg Vlaanderen-Nederland en CrossRoads2 Sustainable Energy

Slotevent CR2SE
Slotevent CR2SE
Slotevent CR2SE
Slotevent CR2SE
Slotevent CR2SE
Slotevent CR2SE
Slotevent CR2SE
Slotevent CR2SE
Slotevent CR2SE
Slotevent CR2SE

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?