Naar overzicht

Op donderdag 18 maart vond het tweede online webinar en matchmakingevent van CrossRoads2 Sustainable Energy plaats, in samenwerking met het ConnectSME-project. Een zestigtal ondernemers uit Vlaanderen en Nederland gingen met elkaar in gesprek op het netwerkplatform van Flux50.

Honderd deelnemers registreerden zich voor het event en kregen de kans om eerst mee te luisteren naar de e-Stories van Flux50. Daarin werden twee innovatieve energieprojecten uit de doeken gedaan met een link naar Vlaanderen en Nederland: Renewable Iron Fuel Technology (RIFT) & De Monumentenmeter.

RIFT wil de energie-intensieve industrieën verduurzamen door ijzer als brandstof te gebruiken in de plaats van fossiele brandstoffen. Het project De Monumentenmeter heeft tot doel de ecologische voetafdruk van historische gebouwen te verkleinen. 

Rosco Ephraïm (Impuls Zeeland) lichtte vervolgens het project CrossRoads2 Sustainable Energy toe, waarna Arnoud van der Zee (TU Delft) hetzelfde deed voor ConnectSME.

Nadien ging de matchmaking van start via het netwerkplatform van Flux50. 66 deelnemers registreerden zich hierop wat leidde tot 34 meetings. We hopen dat hieruit mooie samenwerkingen vloeien voor de derde en laatste call van CrossRoads2 Sustainable Energy die loopt van 1 t.e.m. 30 april. 
 

Afbeelding
Presentatie door Rosco Ephraïm

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?