Naar overzicht
Afbeelding
Destilleerderij

Alcoholische dranken zoals gin en vodka zijn destillaten waarbij zuivere alcohol wordt geproduceerd. Het traditionele productieproces slurpt echter veel energie op. Solar Gin en PureBlue Water willen de sector verduurzamen en ontwikkelden in hun CR2SE-project een prototype om (graan)alcohol en non-alcoholische destillaten CO2-neutraal te produceren.

Destillatie is een veelgebruikte techniek in de chemie en voedingsmiddelenindustrie. Vanwege de hoge warmtevraag, kent de techniek een groot energieverbruik. Zo wordt er op jaarbasis in Nederland en België samen ca. 110 GWh verbruikt voor de productie van gedestilleerde dranken. Dat komt overeen met het energieverbruik van ongeveer 32.500 huishoudens. Om dat verbruik en de bijhorende CO2-uitstoot drastisch te reduceren, staken twee bedrijven de koppen bij elkaar. 

Complementaire partners

De Vlaamse kmo Solar Gin bouwde de afgelopen jaren expertise op in de ontwikkeling van duurzame productieprocessen waarbij ze volop inzetten op zonne-energie en zonnewarmte. Samen met de Nederlandse mkb PureBlue Water, gespecialiseerd in afvalwatertechnologie en innovatieve waterbehandelingsprocessen, ontwikkelden ze een prototype om (graan)alcohol en non-alcoholische destillaten duurzaam te produceren (fermenteren en destilleren).

100% duurzaam productieproces

Kevin van de Merlen (Solar Gin): “Om gedestilleerde alcohol volledig duurzaam en CO2-neutraal te produceren, levert het gebruik van zonne-energie alleen onvoldoende energie. Daarom hebben we innovatieve technieken zoals vacuüm- en membraantechnologie ingezet om de energiebehoefte terug te dringen en tegelijk het waterverbruik en de koelingsenergie sterk te reduceren. In de toekomst kan de ontwikkelde oplossing ook worden ingezet om bio-ethanol op duurzame wijze te produceren.”

“Solar Gin focuste in dit project op het destilleerproces, PureBlue bracht o.a. de membraantechnologie aan. Dankzij CrossRoads hebben we een nieuw productieproces en prototype kunnen ontwikkelen. We hebben van elkaars technologieën geleerd en hebben zo elkaar versterkt en positief beïnvloed. Ik ben blij dat we met dit project de sector helpen verduurzamen. Innovatie kost geld en een klein bedrijf als Solar Gin heeft dan ook veel baat bij het krijgen van financiële steun. Je krijgt ermee de kans om iets te nieuw ontwikkelen en te innoveren.”

Non-alcoholische gin

Ook de productie van non-alcoholische dranken maakte deel uit van dit project: “Er is steeds meer vraag naar non-alcoholische dranken die qua smaak overeenkomen met alcoholische destillaten. Deze kennen bovendien, vanwege het hogere kookpunt, een nog grotere energiebehoefte. Ook hier wordt een duurzame oplossing voor ontwikkeld.”

CO2-besparing

“Per fles gin kunnen we ongeveer 1kWh besparen, per liter pure alcohol zullen we 3 kWh kunnen besparen. Elke bespaarde kWh levert een CO2-winst op van 0,2 kg. De eerste (kleinere) unit die we willen ontwikkelen zal per jaar ongeveer 10.000 liter pure ethanol kunnen produceren, wat een besparing van 6000 kg CO2 oplevert.”

 

CO2-reductie

Besparing van 6000 kg CO2 bij een productie van 10.000 liter pure ethanol

 

Subsidiebedrag € 132.888,84
Provincies
Antwerpen
Zeeland
Projectpartners
Solar Gin
PureBlue Water

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?