Naar overzicht
Afbeelding
electric scooter

Met de huidige, eenvoudige batterijmanagementsystemen en battery packs, kennen de meest gangbare e-scootermodellen vaak maar een beperkte levensduur. De tweewielers rijden gemiddeld niet langer dan vijf jaar rond, met een accu van zo’n 500 laadcycli. Velektro en Veldia brachten hun ervaringen uit de fietssector samen voor de ontwikkeling van een batterij die vier keer zo lang meegaat, tot 2000 laadcycli.

Minder uitstoot, luchtvervuiling en geluidsoverlast 

Elektrische scooters zijn niet enkel beter voor het klimaat, ze hebben ook een positief effect op de leefbaarheid van steden door minder luchtvervuiling en geluidsoverlast. Die positieve impact wordt echter afgeremd door de beperkte levensduur van de huidige batterijen. Om daar iets aan te veranderen werkten de Vlaamse kmo Velektro en Nederlandse mkb Veldia samen aan een nieuwe, longlife batterij. 

Velektro is specialist in elektrische fietsen en e-scooters en bracht recent een eigen collectie op de markt. Maarten Demol (Velektro): “We willen graag een scooter op de markt brengen die langer meegaat en waarvan vooral de batterij - dus het hart van de elektrische scooter – een langer bestaan kent. De expertise van Veldia in longlife batterijen en batterijmanagementsystemen sloot dan ook mooi aan bij onze marktervaring om hier samen een oplossing voor uit te werken.” 

Zoektocht naar een longlife batterij 

In het Crossroads-project focuste Veldia zich op de technologiekant. Frank Tjin A Ton (Veldia): “In dit project ontwikkelden wij een nieuwe cellpack en software om de accu aan te sturen. Dit nieuwe type cellen moet vier keer langer meegaan dan de huidige cellen en bovendien bevat ze minder schadelijke stoffen voor mens en milieu. Daarnaast stonden we ook in voor de communicatie vanuit de accu naar de gebruiker. De informatie van de batterij wordt via een app toegankelijk en die inzichten leiden tot een beter beheer van de accu.”

De batterij van Veldia ging vervolgens naar Velektro voor uitvoerige tests. Maarten: “Wij waren verantwoordelijk voor het scootergedeelte binnen het project. We testten de levensduur van de batterij, zowel in het laboratorium als in de praktijk.”

Kennisdeling en marktverruiming

Zowel Veldia als Velektro zijn overtuigd van de meerwaarde van een project als Crossroads. Maarten: “We waren vragende partij voor een longlife batterij, maar hadden zelf niet de technische kennis in huis om aan batterijontwikkeling te doen, noch om het te financieren. Via Crossroads zijn we in contact gekomen met Veldia, die wel over deze knowhow beschikt, en de subsidie heeft ons de ruimte gegeven om dergelijk project mogelijk te maken.”

Frank beaamt dat: “Inderdaad, zonder Crossroads wisten wij niet van elkaars bestaan af. Het verkennen van nieuwe markten en ontwikkelen van nieuwe producten is iets wat vaak op de achtergrond verdwijnt tussen de dagdagelijkse hectiek. Met de contacten en subsidie via Crossroads krijg je daar wel ruimte voor en dat is fijn. Voor ons was dit project ook interessant omdat we dezelfde technieken die we voor fietsaccu’s beheersen nu kunnen toepassen op een voor ons nieuwe markt, de scooters. Waar je wel rekening mee moet houden is de extra administratieve last. Af en toe moet je een tandje bijsteken maar dat weegt niet op tegen de voordelen. Als bedrijf is het belangrijk om soms wat verder over de horizon te kijken en zo’n innovatietraject – met een nieuwe partner – aan te gaan.”

Duurzame samenwerking

Na Crossroads eindigt het verhaal allicht niet. Maarten: “De samenwerking met Veldia verloopt uitstekend. We hadden elkaar heel snel gevonden en ik geloof dan ook dat hier een samenwerking op de lange termijn uit kan voortkomen.” Ook Frank ziet dat zo: “We zijn zeer tevreden en helpen elkaar met het uitwisselen van kennis en meetinstrumenten. Ik zie dan ook veel potentieel naar de toekomst toe.” 

CO2-besparing

Een besparing van zo’n 40.000 ton CO2 tegen 2027

 

Subsidiebedrag € 149.966,25
Provincies
Limburg (BE)
Limburg (NL)
Projectpartners
Velektro
Veldia

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?