Naar overzicht
Afbeelding
Foto Van Hees Infra Techniek

De transitie naar duurzame energie brengt een elektrificatie van heel wat producten en voorzieningen met zich mee, denk maar elektrische wagens. Voor beheerders van vakantieparken zorgt die omschakeling voor nieuwe uitdagingen. De beheerskosten van het elektriciteitsnetwerk stijgen en het risico op overbelasting wordt reëel. Met nieuwe rekenmodellen en softwareoplossingen stemmen Van Hees Infra Techniek BV en BePowered BV de infrastructuur slim af op de nieuwe energiebehoeften.

Vakantieparken kan je vergelijken met een klein dorp. Maar waar bij een dorp de netbeheerder verantwoordelijk is voor het infrastructurele energienetwerk, draagt in een vakantiepark de beheerder van dat park die zelf. De energietransitie wijzigt vandaag de energiebehoeften in vakantieparken maar de infrastructuur is daar nog niet op afgestemd. 

Veranderende energiebehoefte

Een voorbeeld: een gezin huurt een huisje in een vakantiepark en komt terug van een dagje strand. De auto gaat aan de laadpaal, er wordt elektrisch gekookt, iemand zet de airco aan (warmtepomp met koeling), een van de kinderen neemt een warme douche (elektrische boiler springt aan) en tegelijkertijd gaat iemand in de jacuzzi. Er vindt dus een gigantische gelijktijdigheid plaats van stroomgebruik. En dat nog maar binnen één vakantiewoning. 

Niet alleen het gelijktijdig stroomgebruik neemt toe. Piekvermogens zullen in de toekomst anders liggen, verwarming wordt steeds meer elektrisch, actieve koeling dringt zich op, lokale productie uit zon of wind groeit, het belang van energieopslag stijgt, … 

Slimme technieken tegen overbelasting

Om comfortinstallaties gelijktijdig te kunnen gebruiken en hiermee de elektrotechnische infrastructuren niet extra te belasten is het noodzakelijk dat er slimmere technieken worden geïmplementeerd. 

Van Hees Infra Techniek BV is een Nederlandse mkb gespecialiseerd in het aanleggen van ondergrondse infrastructuur. Zij zagen in de Vlaamse kmo BePowered de ideale partner voor een CR2SE-project. Patrick van Hees (Van Hees Infra Techniek): “Wij hebben ervaring in de recreatiemarkt en BePowered is sterk in het vervaardigen van softwareoplossingen in energiemanagement. Door deze kennis en expertise te verenigen wordt het mogelijk om passende oplossingen te realiseren voor de opdrachtgevers in de recreatiemarkt.” 

“De huidige rekenmodellen voor elektrotechnische infrastructuren  (bv. kabeldimensionering) zijn niet ontworpen voor ‘all-electric’ vakantieparken. Met nieuwe dimensioneringsmodellen en slimme sturing kunnen we de infrastructuur beter afstemmen op de nieuwe noden en voorkomen we overbelasting. De vraag naar energie wordt zo maximaal afgestemd op het lokale aanbod uit het net of uit duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen.”

Doelstellingen

Met dit project verminderen de partners de energiekosten voor vakantieparkbeheerders en bevorderen ze de uitrol van laadinfrastructuur in de recreatiemarkt.

De slimme infrastructuur die is afgestemd op duurzame energiebronnen en die door de verbeterde dimensionering minder koper nodig heeft, heeft ook een positieve invloed op de CO2-reductie. Voor een vakantiepark met ongeveer 120 woonunits kan een reductie van 10 ton CO2 worden gerealiseerd. Er wordt verwacht dat in 3 jaar tijd 33 parken met de nieuwe technieken kunnen worden uitgerust waarmee jaarlijks een reductie van circa 946 ton CO2 wordt gerealiseerd.

Bart Eestermans (BePowered): "We hebben met Van Hees een heel sterke partner gevonden en dankzij dit project konden wij onze software doorontwikkelen. De BePowered Grid Manager monitort nu het energienetwerk en koppelt automatisch het beste moment van verbruik terug naar de elektrische verbruikers."

"Tijdens dit project hebben we onze soft- en hardware kunnen uittesten in een vakantiepark. Nu kunnen we verder kijken en onze markt verruimen. Wat voor een vakantiepark lukt, kan evengoed voor een appartementsgebouw, een bedrijventerrein of een kleine wijk.” 

CO2-reductie?

  • CO2-besparing voor een vakantiepark met 120 woonunits: 10 ton CO2 
  • Jaarlijkse reductie van 946 ton CO2 (na 3 jaar, bij implementatie in 33 parken) 

 

Subsidiebedrag € 149.374,50
Provincies
Noord-Brabant
Antwerpen
Projectpartners
Van Hees Infra Techniek BV
BePowered

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?