Naar overzicht
Afbeelding
Leer

Een leren handtas, schoenen of een jas op basis van schimmelbiomassa? Binnenkort maakt het mogelijks deel uit van jouw garderobe. Want BioscienZ, B4Plastics en Millvision sloegen de handen in elkaar om een duurzaam alternatief voor leer te ontwikkelen met het oog op een grootschalige en brede toepassing. Daarvoor maken ze gebruik van een nieuwe schimmelfermentatietechnologie.

Duurzaam alternatief voor leer

De leerindustrie is van oudsher een zeer milieubelastende industrie. Enerzijds omwille van de grote veestapel die vereist is en anderzijds door het productieproces zelf: het looien van dierenhuiden gaat immers gepaard met een hoge CO2-uitstoot en er komt veelal toxisch (chroom) afval aan te pas. 

BioscienZ, B4Plastics en Millvision brachten hun complementaire kennis samen om een duurzaam alternatief voor leer te ontwikkelen zonder grootschalige veeteelt en petrochemische bouwstenen.

BioscienZ is een biotech bedrijf uit Zuid-Nederland gespecialiseerd in microbiële (schimmel)fermentaties. B4Plastics uit Belgisch Limburg introduceert als polymeerarchitectuurbedrijf nieuwe bioplastics en katalyseert ze tot bulktoepassingen. Ook het Noord-Brabantse Millvision is actief in de bio-economie en focust op de ontwikkeling van toepassingen op basis van natuurvezel.

Grootschalige productie

Het alternatieve leer dat de drie partners op de markt willen brengen moet vooral grootschalig en breed toegepast kunnen worden, iets wat met het huidige aanbod nog niet mogelijk is. Will van den Tweel, bestuurder BioscienZ: “De alternatieve productiewijzen die nu in ontwikkeling zijn, maken onder andere gebruik van fruitresten. Deze nieuwe technologieën zijn interessant, maar kennen hun beperkingen. Ze zijn vooralsnog niet geschikt voor massaproductie waardoor ze niet verder gaan dan het aanbieden van luxeproducten.”

Schimmelfermentatie 

Om tot mycelium textiel te komen, doen de partners een beroep op de technologie van BioscienZ. Will van den Tweel: “We hebben met BioscienZ een unieke methode ontwikkeld om plantaardige reststromen door middel van fermentaties in reactoren om te zetten in schimmelbiomassa (mycelium).”

“Het gaat om een combinatie van laagwaardige agro-food co-productstromen die rijk zijn aan koolhydraten (bv. tarwezetmeel, lactosestromen) en stikstofrijke co-producten (bv. protamylasse, een co-product van aardappelzetmeel) of meststromen (bv. dierlijke urine). De myceliumtechnologie zet dit om in eiwitten. Met polymerisatie- en verknopingstechnologieën voegt B4Plastics vervolgens specifieke functies aan de schimmelbiomassa toe zoals sterkte en flexibiliteit. Tot slot wordt het resultaat daarvan omgezet in mycelium textiel.”

CO2-impact van een lapje mycelium textiel

Elke vierkante meter mycelium textiel kan potentieel ca. 100 kg CO2 besparen. Will van den Tweel: “Voor deze berekening nemen we de volledige levensfase van de koe mee in acht. Elke vierkante meter leer gaat momenteel gepaard met een emissie van 110 kg CO2eq. We verwachten met ons mycelium textiel een reductie van ca. 90% CO2eq te kunnen realiseren.”

“Onze doelstelling is om een entiteit op te richten met een jaarlijkse productiecapaciteit van 50.000m2 mycelium textiel. Dat betekent een besparing van ca. 5000 ton CO2eq op jaarbasis (uitgaande van de productie op basis van reststromen). Bij een verdere opschaling in de toekomst kan deze hoeveelheid verder groeien naar een enorme omvang.”

 

CO2-besparing

Een jaarlijkse besparing van ca. 5000 ton CO2eq (uitgaande van de productie op basis van reststromen).

 

Subsidiebedrag € 148.764,70
Provincies
Limburg (NL) & Noord-Brabant
Limburg (BE)
Noord-Brabant
Projectpartners
BioscienZ
B4Plastics
Millvision

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?