Naar overzicht
Afbeelding
Klossen garen

Het hoge energie- en waterverbruik binnen de textielsector maakt ze tot een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De roep naar meer duurzaam geproduceerde textielstoffen neemt dan ook toe. In het CR2SE-project ScyDye willen Ft Innovations, AVS Spinning en Vemex een betaalbare oplossing ontwikkelen door garen niet met water te veredelen.

Uitdagingen textielsector

De textielindustrie stoot jaarlijks zo’n 1,2 miljard ton broeikasgassen uit. Een vijfde van de industriële watervervuiling wereldwijd komt uit de afvoerpijpen van textielfabrieken. Om de sector te vergroenen is het noodzakelijk dat niet alleen het textiel ecologisch geproduceerd wordt, maar dat ook de veredelingsprocessen verduurzamen. Voor het behandelen van textiel zijn immers grote hoeveelheden chemicaliën en water nodig. Zo is er 100 tot 200 liter schoon water nodig voor 1 kg textiel. Het dreigend tekort aan zoetwater maakt de noodzaak aan watervrije processen alleen maar nijpender.

Watervrij verven

De voorbije jaren is een nieuwe technologie ontwikkeld waarbij textiel watervrij behandeld kan worden. Deze duurzame techniek kan een gamechanger zijn voor de sector want er is geen water nodig, er is een veel lager energieverbruik, er zijn minder chemicaliën nodig en de processnelheid wordt verkort tot 30%. De hoge kostprijs van de bestaande machines zorgt er echter voor dat deze technologie moeilijk ingang vindt in de markt. 

Het project ScyDye wil daar verandering in brengen met een betaalbare, duurzame oplossing om textiel in kleinere hoeveelheden te behandelen . Het Nederlandse Ft Innovations zal samen met twee Vlaamse partners, AVS Spinning en Vemex, een pilootinstallatie ontwikkelen die in staat is natuurlijke en synthetische garens watervrij te veredelen. 

Drie partners bundelen kennis en ervaring

De kerntechnologie van Ft Innovations uit Noord-Brabant is oppervlaktechemie in heterogene systemen. Ft Innovations is al jaren actief op het vlak van superkritisch CO2 en heeft dus ruime ervaring met het watervrij behandelen van textiel. In dit project zal de mkb zich onder meer richten op de ontwikkeling van de applicatiemachine. 

Het West-Vlaamse AVS Spinning heeft meer dan 40 jaar ervaring in het spinnen van garen voor verschillende toepassingen en markten. Dankzij haar flexibel productieapparaat kan ze inzetten op het produceren en testen van meer dan 120 verschillende grondstoffen. AVS is sterk vertrouwd met de lokale textielwaardeketen en beschikt over de knowhow en praktijkervaring met duurzaam textiel.

De derde partner in het project is Vemex, eveneens uit West-Vlaanderen. Dit consultancybedrijf in de textielindustrie specialiseert zich in kleurstoffen en chemicaliën en beschikt over een laboratorium waar kwaliteitstesten voor textielmateriaal kunnen worden uitgevoerd.

Geen waterverbruik

Hoewel het toestel gebruikmaakt van een gas, weegt dat niet op tegen de besparing die het verbeterde proces oplevert. Door de kortere productietijd en de duurzame technologie is veel minder energie nodig. Het gas dat tijdens het proces zelf wordt gebruikt, wordt voor 95% gerecupereerd voor volgende behandelingen.  

Het ontbreken van een droogfase levert de grootste CO2-besparing op. Peter Leerkamp, algemeen directeur Ft Innovations: “Bij het klassieke veredelen van katoen wordt tot 200 l water per kg gebruikt en geloosd. Naast die lozing moet het water natuurlijk ook terug verwijderd worden. Het drogen van 1 kg materiaal komt ongeveer overeen met een uitstoot van 1kg CO2 in de lucht.”  

“Met onze nieuwe installatie mikken we op het veredelen van jaarlijks 100 ton garen, waarmee 100 ton CO2 en 20 miljoen liter zoet water bespaard kan worden. Over een periode van 5 jaar betekent dat 500 ton vezel of een uitstoot van 500 ton CO2. Als we ervan uitgaan dat we in de loop van de volgende 5 jaar, 100 van deze machines kunnen leveren is dit een afname van de CO2-uitstoot met 50.000 ton. In deze berekening is het verbruik van energie (en dus CO2-uitstoot) die noodzakelijk is voor het oppompen van zoet water (noodzakelijk voor het veredelen), de zuivering en de lozing niet inbegrepen.”
 

CO2-reductie

Jaarlijkse reductie van 100 ton CO2 voor één machine.

 

Subsidiebedrag € 133.675,00
Provincies
Noord-Brabant
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Projectpartners
Ft Innovations
AVS Spinning
Vemex

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?