Naar overzicht
Afbeelding
pexels-rupskraan

In het decarboniseren van de transport- en industriesector kan waterstof een belangrijke rol spelen. Het Nederlandse United Gas International en Vlaamse BSV Harelbeke willen in hun CR2SE-project onderzoeken of zwaar materieel zoals rupskranen en landbouwtrekkers met groene waterstof als energiedrager kunnen werken. Daarmee willen ze de CO2-uitstoot bij grond-, weg- en waterbouwbedrijven reduceren en ze toekomstbestendig maken.

United Gas International is een keten ontwikkelingspartij. Het bedrijf houdt zich bezig met advies, realisatie, productie en distributie van hernieuwbare brandstoffen voor de industrie en logistieke sector. BSV Harelbeke is actief in grondsanering waarvoor zwaar materiaal wordt ingezet. 

Groene waterstof als energiedrager

In dit project zullen de partners onderzoeken of zwaar materieel zoals rupskranen, wielladers en landbouwtrekkers werkzaamheden kunnen uitvoeren op groene waterstof als energiedrager. Groene waterstof is waterstof die wordt geproduceerd op basis van hernieuwbare energie en dus zonder CO2-uitstoot.

Deze groene waterstof wordt lokaal geproduceerd bij BSV Harelbeke door elektrolyse technieken vanuit windenergie. Vervolgens wordt ze ook lokaal bij het bedrijf toegepast om het materieel te verduurzamen en af te stappen van diesel. 

De lessen die opgedaan worden bij BSV Harelbeke zullen ook toegepast worden bij een tweede locatie in Nederland, bij Aannemersbedrijf Van Wijlen. Dit bedrijf is gelegen in een Natura2000 gebied, dat de intentie heeft om het meest duurzame bedrijfsterrein van Waalwijk te worden.

Doelstellingen

Ruud Speijer (United Gas International): “Met dit project willen we waterstof als energiedrager beschikbaar stellen en de toepassing ervan in de industrie vergroten. We willen ook aantonen dat waterstoftoepassingen een forse bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. Uit onze huidige berekeningen komt naar voren dat wanneer we groene waterstof gebruiken als energiedrager voor een rupskraan van 25 ton, een wiellader van 15 ton en een landbouwtrekker een CO2-reductie kan worden behaald van 240 ton per jaar. Wanneer de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet en uitgebreid naar andere klanten en marktsegmenten zullen de CO2-reducties met factor tien vergroot kunnen worden.”

CO2-reductie

Jaarlijkse besparing van 240 ton CO2 (berekening voor één bedrijf, bij toepassing op een rupskraan, wiellader en landbouwtrekker)

 

Subsidiebedrag € 141.015,00
Provincies
Noord-Brabant
West-Vlaanderen
Projectpartners
United Gas International
BSV Harelbeke

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?