Naar overzicht

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft het allereerste project binnen de nieuwe programmaperiode groen licht gegeven, en dat is CrossRoads Vlaanderen-Nederland geworden. Daarmee komt er een vervolg om kmo's in Vlaanderen en Zuid-Nederland te stimuleren tot grensoverschrijdende samenwerking en te ondersteunen in hun product- en procesinnovaties.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, ruim 24.8 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Met CrossRoads willen Interreg Vlaanderen-Nederland, VLAIO Team Bedrijfstrajecten, Economische Impuls Zeeland, REWIN, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, LIOF en InnovationQuarter het bestaande potentieel in de grensregio een flinke duw in de rug geven door KMO’s en MKB’s te ondersteunen in de zoektocht naar de perfecte partner van over de grens en hun gezamenlijke innovaties te subsidiëren. 

Het project bouwt verder op het succes van voorgangers CrossRoads, CrossRoads 2 en CrossRoads 2 Sustainable Energy. Via die projecten werden tientallen innovaties gerealiseerd door ‘koppeltjes’ Vlaamse en Nederlandse bedrijven, en werd de Vlaams-Nederlandse grens op vlak van innovatie dus al deels geslecht. Bijvoorbeeld CrossRoads 2 (2016-2020) waarin 202 bedrijven deelnamen in 118 innovatieprojecten en waarbij de totale investering van €7 miljoen aan subsidie leidde tot een economische meerwaarde van naar schatting €16 miljoen per jaar!

Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns onderstreept het belang van deze samenwerking: "Vlaanderen behoort tot de absolute top op vlak van innovatie. Innoverende ondernemers laten zich niet binden door landsgrenzen en zoeken ook daarbuiten de partnerschappen op. Met het CrossRoads Vlaanderen-Nederland project bouwen we bruggen: we stimuleren en faciliteren onze ondernemers in hun zoektocht naar de perfecte complementaire partners om zo tot gezamenlijke innovaties te komen.”

Focus op duurzaam ondernemen, industrie 4.0 en gezondheid

CrossRoads Vlaanderen-Nederland focust op innovatie gericht op maatschappelijke noden. De toegevoegde waarde van de innovaties voor gewone Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan:

  • Duurzaam gebruik van energie
  • Duurzaam gebruik van grondstoffen
  • Industrie 4.0
  • Gezondheid

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. De ambitie is tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen. In de komende maanden wordt de regeling concreet opgezet en besproken wanneer een eerste call kan worden gelanceerd.

Klik hier voor meer info en contactgegevens

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?