Naar overzicht

Op dinsdag 28 september verzamelden de stakeholders van het project CrossRoads2 Sustainable Energy in De Zaat in Temse voor het midterm event waar werd teruggeblikt op de eerste helft van de projectperiode.

Frederik Loeckx, directeur van de Vlaamse speerpuntcluster voor energie Flux 50 opende het event. Hij had het uitvoerig over de opportuniteiten en het belang van grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van energie.

Als voorzitter van de Stichting CrossRoads2, lichtte Ellen Theeuwes vervolgens enkele cijfers toe, van de aangevraagde en verleende steun tot het aantal projecten en hun thematische en geografische spreiding. Een overzicht van alle projecten en cijfers is terug te vinden in de presentatie en de brochure onderaan deze pagina.

Vervolgens kwamen drie ondernemers hun project toelichten: Jeroen Burks van Blockheating/Evergreen Pine over het verwarmen van teeltkassen met de restwarmte van datacenters, Pieter Vlasschaert van AM-Team over het duurzaam verwijderen van microverontreinigingen en Bart Eestermans van BePowered over energiebeheer in vakantieparken. In hun presentaties gingen ze ook dieper in op wat voor hen de meerwaarde is van een deelname aan een grensoverschrijdend project als CrossRoads.

Na de presentaties volgde nog een korte rondleiding op de site van de gastheer Cordeel Group en werden enkele innovaties voorgesteld in de showroom. 

Afbeelding
Rondleiding op de site van Cordeel Group
Video Url

De foto's zijn eveneens onderaan op de eventpagina van Flux50 te bekijken.

Cordeel Group
Welkomstbord
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Henk Van Dijk
Frederick Loeckx
Pieter Vlasschaert
Ellen Theeuwes
Frederik Loeckx
Bart Eestermans
Pieter Vlasschaert
Stakeholderevent
Frederik Loeckx
Bart Eestermans
Ellen Theeuwes
Jeroen Burks
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent
Stakeholderevent

Downloads

Ook meewerken aan
grensoverschrijdende
CO2-reductie?