Innovatiekansen voor kmo/mkb
in energie & klimaat

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als doel het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De focus ligt daarbij op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Er zijn vier openstellingen:

Call 1: 29 oktober 2020 - 14 december 2020
Call 2: 14 januari 2021 - 11 februari 2021
Call 3: 1 april 2021 - 30 april 2021
Call 4: 16 juni 2021 - 30 juni 2021

Video Url

CrossRoads2 ondersteunde grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden door middel van:

Matchmaking

Hulp bij het vinden van een partner in Vlaanderen of Zuid-Nederland.

Follow-up

Valorisatie van de opgedane kennis en proactief meedenken naar vervolgstappen.

Subsidie voor innovatieprojecten

75 innovatieprojecten werden gesteund, goed voor zo’n 9,4 miljoen euro.

Subsidie voor haalbaarheidsstudies

43 haalbaarheidsstudies werden gesteund met ruim 413.000 euro subsidies.

Projecten

Houtvezelplaat

Bomen als grondstof voor lijm

Subsidiebedrag €105.414,40
Willen producten volledig biogebaseerd zijn, dan moeten ook de gebruikte bindmiddelen en harsen dat zijn. Dat is tot nu toe nog niet het geval en dat bemoeilijkt het recyclageproces. Nog te vaak belanden ze daarom in een verbrandingsoven. Het Nederlandse Adco Solutions en Vlaamse Releaf ontwikkelden samen een biogebaseerd bindmiddel op basis van grondstoffen uit bomen.
water

Van slib naar zuiver water

Subsidiebedrag €145.144,58
Nieuwe hotels, campings, bedrijfsgebouwen, … allemaal plaatsen met potentieel om afvalwater lokaal te zuiveren. Het Vlaamse Hydrohm en Nederlandse PureBlue Water ontwikkelden een hydrolyse-eenheid om dat te vergemakkelijken. Met de E-hydrotechnologie wordt het mogelijk om afvalwater op een kostenefficiënte en energieneutrale manier decentraal te zuiveren. Bovendien brengt de technologie mogelijkheden om de organische stroom te upcyclen via fermentatie en daarmee producten zoals bioplastics te produceren.
electric scooter

Een langer leven voor de e-scooter

Subsidiebedrag €149.966,25
Met de huidige, eenvoudige batterijmanagementsystemen en battery packs, kennen de meest gangbare e-scootermodellen vaak maar een beperkte levensduur. De tweewielers rijden gemiddeld niet langer dan vijf jaar rond. Bovendien maakt de opbouw van de battery packs onderhoud en reparatie in de praktijk onhaalbaar. Velektro en Veldia, twee bedrijven actief in de fietssector, willen samen een e-scooter ontwikkelen die minstens dubbel zo lang meegaat.
Leer

Vegan leer

Subsidiebedrag €148.764,70
Een leren handtas, schoenen of een jas op basis van schimmelbiomassa? Binnenkort maakt het mogelijk deel uit van jouw garderobe. Want BioscienZ, B4Plastics en Millvision willen in hun CR2SE-project vegan leer uit restproducten ontwikkelen met het oog op een grootschalige en brede toepassing. Daarvoor maken ze gebruik van een nieuwe schimmelfermentatietechnologie.
Dataserver

Tomaten en komkommers verwarmen met data

Subsidiebedrag €148.215,00
Dataservers verbruiken ontzettend veel energie en geven veel warmte af. Over het algemeen wordt met die restwarmte nog te weinig mee gedaan. Het Nederlandse Evergreen Pine en de Vlaamse VZW Boterakker willen in hun CR2SE-project deze restwarmte hergebruiken in de glastuinbouw voor het verwarmen van teeltkassen.
Fiets met trailer

Duurzame fietstrailer vervoert kids & cargo door de stad

Subsidiebedrag €114.259,00
België en Nederland waren al fietslanden, de coronacrisis versterkte dit alleen maar. Er werden massaal fietsen in huis gehaald. Ook de vraag naar deelsystemen en meer bepaald deelbakfietsen is toegenomen. Met een onderhoudsarme en multi-inzetbare deelfietstrailer willen RAAF, Raepsaet Product Design en Dragon Plastics een betaalbare oplossing uitwerken.
Laadpunt elektrische wagen

Meer laadpunten dankzij zelfhulp app

Subsidiebedrag €148.259,00
Elektrische wagens schieten als paddenstoelen uit de grond, maar om die groei verder te verzekeren, is een sterk uitgebouwd netwerk van laadpunten noodzakelijk. Het Nederlandse PIA Automation wil de komende jaren haar laadpunten opschalen door een kwalitatief dealernetwerk op te zetten met behulp van een zelfhulp app. Daarvoor doet het een beroep op de XR-technologie van het Vlaamse SupportSquare.
Waterzuivering

HydrOzone haalt medicijnresten uit water

Subsidiebedrag €149.773,68
Het Nederlandse PureBlue Water en Vlaamse AM-Team ontwikkelden in hun CR2SE-project een duurzame watertechnologie om microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen met een zo min mogelijk gebruik van energie en CO2. De nieuwe HydrOzone technologie stoot 3 tot 7 keer minder CO2 uit dan de best beschikbare technologieën.
potgrond

Bodemverbeteraar biochar

Subsidiebedrag €79.572,00
Het gebruik van veen staat de laatste jaren onder druk door de broeikasgasemissies die ontstaan bij de winning ervan. Het Nederlandse CharcoTec en het Vlaamse Releaf willen in hun CR2SE-project regionaal beschikbare biomassareststromen zoals bermmaaisel carboniseren en bewerken tot biochar als waardig alternatief voor veen in potgrond. Dat levert niet alleen een aanzienlijke CO2-reductie op, maar draagt ook bij tot een meer circulaire landbouw.
Afvalberg

Van laagwaardige reststromen naar biocomposiet

Subsidiebedrag €141.278,20
Afvalverwerkers in België en Nederland krijgen zo’n 10% van wat binnenkomt niet volledig gerecycleerd. Dat wordt gestort of verbrand. Via een CR2SE-project willen Bio Based Supply en Terracorrect deze reststromen hoogwaardig opwaarderen. Dat doen ze door ze via een duurzame drogingsstap te verwerken tot biocomposieten.
Klossen garen

Textiel veredelen met CO2 bespaart CO2

Subsidiebedrag €133.675,00
Het hoge energie- en waterverbruik binnen de textielsector maakt ze tot een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De roep naar meer duurzaam geproduceerde textielstoffen neemt dan ook toe. In het CR2SE-project ScyDye willen Ft Innovations, AVS Spinning en Vemex een betaalbare oplossing ontwikkelen door garen niet met water te veredelen.
co-working werkplaats

Slimme werkplek verlaagt voetafdruk van gebouwen

Subsidiebedrag €150.000,00
Flexibele kantoren (co-working spaces) spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de totale utiliteits- en kantoorsector. Dezelfde faciliteiten (vergaderruimtes, lunchruimtes, printers) worden immers door meer mensen gebruikt, waardoor het materiaal- en energiegebruik veel duurzamer is. Door deze gebouwen ook slim aan te sturen op basis van gebruikersdata, vergroot de CO2-impact nog meer. Microlab en Officenter ontwikkelen samen soft- en hardware om dit mogelijk te maken.
pexels-rupskraan

Waterstof zet zware voertuigen in beweging

Subsidiebedrag €141.015,00
In het decarboniseren van de transport- en industriesector kan waterstof een belangrijke rol spelen. Het Nederlandse United Gas International en Vlaamse BSV Harelbeke willen in hun CR2SE-project onderzoeken of zwaar materieel zoals rupskranen en landbouwtrekkers met groene waterstof als energiedrager kunnen werken. Daarmee willen ze de CO2-uitstoot bij grond-, weg- en waterbouwbedrijven reduceren en ze toekomstbestendig maken.
Turbine-pexels

Innovatieve stoomturbine flexibiliseert elektriciteitssysteem

Subsidiebedrag €135.033,78
Eén van de uitdagingen van de energietransitie naar hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen in de industrie is de flexibilisering van het beschikbare elektriciteitssysteem. Het Nederlandse bedrijf Heat Power en de Vlaamse partner ACE zullen samen een innovatief stoomturbinesysteem ontwikkelen waarmee naar behoefte, duurzame elektriciteit kan worden opgewekt. Zo flexibiliseren ze niet alleen het interne elektriciteitsnet maar brengen ze ook de energietransitie naar warmte-intensieve kmo’s en mkb’ers.
Foto Van Hees Infra Techniek

Energiebehoefte vakantieparken herbekeken

Subsidiebedrag €149.374,50
De transitie naar duurzame energie brengt een elektrificatie van heel wat producten en voorzieningen met zich mee, denk maar elektrische wagens. Voor beheerders van vakantieparken zorgt die omschakeling voor nieuwe uitdagingen. De beheerskosten van het elektriciteitsnetwerk stijgen en het risico op overbelasting wordt reëel. Met nieuwe rekenmodellen en slimme softwareoplossingen willen het Nederlandse Van Hees Infra Techniek BV en het Vlaamse BePowered BV de infrastructuur slim afstemmen op de nieuwe energiebehoeften.
Zonnespiegels-Azteq

Modulaire container slaat zonnewarmte op

Subsidiebedrag €123.922,50
De vraag naar warmte vanuit de industriewereld is enorm. Een wezenlijke component van de energietransitie zal het verduurzamen van die (groeiende) behoefte zijn. Het Vlaamse Azteq legt zijn kennis in warmtegeneratie door geconcentreerde zonnestraling samen met de knowhow van het Nederlandse Meeberg ISO Tanks in slimme modulaire opslagcontainers om tot een duurzame intelligente warmtebron te komen.
Destilleerderij

Duurzaam gin destilleren

Subsidiebedrag €132.888,84
Alcoholische dranken zoals gin en vodka zijn destillaten waarbij zuivere alcohol wordt geproduceerd. Het traditionele productieproces slurpt echter veel energie op. Merlin Innovation en PureBlue Water willen daar verandering in brengen. Met innovatieve technieken zullen de partners in hun CR2SE-project een duurzaam productieproces voor (graan)alcohol en non-alcoholische destillaten ontwikkelen.

Laatste nieuwsberichten

Geplaatst op 15-12-2022

Groen licht voor CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft het allereerste project binnen de nieuwe programmaperiode groen licht gegeven, en dat is CrossRoads Vlaanderen-Nederland geworden. Daarmee komt er een vervolg om kmo's in Vlaanderen en Zuid-Nederland te stimuleren tot grensoverschrijdende samenwerking en te ondersteunen in hun product- en procesinnovaties.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, ruim 24.8 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
Geplaatst op 26-07-2021

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020: van idee tot transitie

Het jaar 2020 is een jaar geweest voor in de geschiedenisboeken. De coronapandemie heeft voor veel onvoorziene veranderingen gezorgd. Ook onder dat niet gemakkelijke corona-gesternte zijn opnieuw fantastische successen geboekt die wij graag met u delen in de vorm van deze publiekssamenvatting van het Stimulus jaarverslag 2020. Wij nemen u mee door de resultaten die dankzij acht lopende programma’s & fondsen in 2020 gerealiseerd zijn, maar werpen ook graag met u een blik op de voortgang van de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Nieuwe programma’s die ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties financiële steun zullen bieden om te innoveren en verduurzamen.
Geplaatst op 03-03-2021

Maatschappelijke en economische impact

Na 4 jaar CrossRoads2 vragen we ons natuurlijk af: wat is de finale economische en maatschappelijke impact van een project als CrossRoads2? Samen met de Universiteit van Hasselt, onderzocht projectpartner VLAIO Team Bedrijfstrajecten de meerwaarde van het project voor bedrijven en de grensregio. Daarvoor werden een 80-tal bedrijven uit beide landsdelen bevraagd. Algemeen genomen heeft de overgrote meerderheid (86%) het CrossRoads2-project positief ervaren en meer dan 3 op 4 zou opnieuw deelnemen.
Geplaatst op 25-01-2021

CrossRoads2 ondersteunt 200 bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland

CrossRoads2 gaf in de periode 2016-2020 kmo- en mkb-bedrijven aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens de kans om te investeren in toonaangevende innovaties. In totaal reikte CrossRoads2 een subsidie uit aan 118 projecten met een grensoverschrijdende meerwaarde. Zo’n 200 bedrijven stelden in een brede waaier van sectoren duurzame en slimme oplossingen voor.

Getuigenissen

 
Jan Spaas
Icoon
Marleen Vrij